UDVIKLING AF LEDERE OG ORGANISATIONER

HVIS DU TROR AT LEDELSE HAR BETYDNING FOR DINE RESULTATER

MindManagement’s speciale er rådgivning i krydsfeltet mellem at nå resultater, og at det er mennesker, der skaber resultater.

Målet er eksekvering – her er ledelse og organisationen afgørende elementer.

Mennesker er i dag virksomheders vigtigste ressource. Mennesker er i rigtig mange situationer styret af følelser, så hvis man ikke forholder sig til de følelser, der opstår hos mennesker, får man ikke skabt de resultater man ønsker.

Som virksomhed har man ofte fokus på det rationelle, når der skal f.eks. implementeres ny strategi, afdelinger skal fusioneres eller et nyt medlem skal indgå i ledergruppen. Hvilke mål vil vi gerne nå? Hvad skal der meldes ud i organisationen? Hvad er budgetterne? Det er spørgsmål, som der typisk er styr på. Til gengæld er der ikke styr på det følelsesmæssige og de ofte irrationelle tanker, der følger med.

Det er et vilkår, at når man arbejder med mennesker, er der følelser involveret. Den usikkerhed, der f.eks. opstår, når strategien ændres og der er nye krav til ledere og medarbejdere. Eller den tillid, der skal etableres, når en ledergruppe har uløste konflikter eller ikke formår at samarbejde. Den usikkerhed og stress, der kan opstå i en organisation som følge af ændrede arbejdsopgaver, roller etc.

Undersøgelser bekræfter, at når der ikke tages ledelsesmæssig hånd om de følelsesmæssige og irrationelle forhold, så mindsker virksomheden muligheden for at nå sine mål.

OM MINDMANAGEMENT

PRAKTISK OG TEORETISK ERFARING PÅ HØJT NIVEAU

MindManagement er stiftet og drevet af Majbritt Krogh. Majbritt har de seneste 25 år arbejdet med strategi, forretningsudvikling, coaching og ledelse- og organisationsudvikling. Hun har mere end 15 års ledererfaring på højt niveau og er således 100% fortrolig med de ledelsesmæssige udfordringer, der opstår i virksomheder. Samtidig har Majbritt en solid og bred teoretisk viden inden for både ledelse og psykologi – bl.a. Executive MBA i ledelse, 4-årig Psykoterapeut & Coach uddannelse og en certificeret uddannelse i intuitiv ledelse.

Majbritt er således særdeles godt klædt på til at håndtere de problemstillinger, der opstår i virksomheder, når der er mennesker involveret – fordi hun både har den praktiske og den teoretiske viden og erfaring.