Artikler

På denne side kan du læse om de psykologiske og ledelsesmæssige kompetencer, der danner udgangspunkt for vores arbejde.

Kultur og udviking af organisationer

Kultur er det I gør og derfor afgørende at se på, hvis I ønsker ændringer i organisationen.

Lederudvikling

Den fødte leder findes ikke. Ledelse er et håndværk, som skal læres.

Udvikling af ledergrupper

En velfungerende ledergruppe er en forudsætning for at nå ambitiøse resultater.

Forandringsledelse

Forandring i organisationer kræver forandring hos mennesker – hvis vi vil lykkedes med forandringerne.

Konflikthåndtering

Konflikter er uundgåelige og med den rette håndtering en forudsætning for udvikling.

Stress

Alle kan lære at blive fri for stress. Stress kan forebygges og håndteres.

Personlig udvikling

Personlig udvikling handler om at udnytte de ressourcer, som vi alle har til rådighed.

Biopsykologi

Biopsykologi handler om betydningen af biologisk og social arv.