Konflikthåndtering

Uløste konflikter og usagte meninger er ubetinget de største årsager, når der er udfordringer med samarbejdet i ledergrupper og teams. Derudover kan konflikter, der ikke håndteres og løses, være ødelæggende for den enkelte medarbejder og påvirke trivslen og produktiviteten.

Konflikter er uundgåelige

Konflikter er uundgåelige. Der er næppe nogen organisationer, der ikke har oplevet større eller mindre konflikter. Så̊ længe de drejer sig om faglig uenighed, kan de være produktive og udviklende. Problemerne opstår, når konflikterne ikke bliver håndteret, eller de bliver håndteret uhensigtsmæssigt.

Det handler om at identificere konflikterne i tide og få dem vendt til konstruktive løsninger inden det tager overhånd og bliver til noget personligt og hvad værre er, ender med opsigelser eller afskedigelser. Konflikter vokser, når de ikke håndteres.

Vi kan vælge at håndtere konflikterne eller lade være – uanset hvad vi vælger er der en konsekvens.

Som med så mange andre ledelseskompetencer handler ordentlig konflikthåndtering om kommunikation. Der skal tales ud, parterne skal se deres egen rolle i konflikten og lære at tale sammen. Målet er ikke nødvendigvis enighed, men kan også være gensidig tolerance og forståelse.

Tilbage til toppen

Sundt vs. usundt konfliktmiljø

Handler det ikke bare om at kende og udvise forståelse for hinanden i en så stor grad, at konflikter kan undgås? Her er svaret nej. Et miljø uden konflikter er et usundt konfliktmiljø. Her er ingen, der har mod til at være uenige, at diskutere og sætte spørgsmålstegn. Det er oftest et miljø uden dynamik og uden udvikling. Det handler derimod om at have mod til at være uenige, have uoverensstemmelser og forskellige interesser Det er et sundt konfliktmiljø.

Når konflikterne eskalerer og bliver personlige, er konfliktmiljøet igen usundt. Her føler konfliktens parter begge, at de trods al god vilje nu ikke længere kan lukke øjnene for den kendsgerning, at modparten opleves som værende på tværs/inkompetent/uvillig til samarbejde etc.

Tilbage til toppen