Tydelig ledelse

Der er ingen tvivl om at der sættes store krav til det at være leder i dag. Der skal skabes resultater, og i sidste ende peger pilen på lederen som ansvarlig for at skabe resultaterne. En leder kan dog ikke klare denne opgave alene, men er afhængig af sine folk til at gøre dette.

For at sikre såvel motivation som effektivitet er tydelig ledelse en afgørende forudsætning. Når lederen er tydelig, har medarbejderne naturligt lyst til at følge denne. For det er i det rum, at der skabes tillid.

Hvad er tydelig ledelse?

At være tydelig handler om at kende sig selv og turde stå ved det – både de sider man godt kan lide hos sig selv og de sider, man er mindre glad for. Det er når vi kan lede os selv, at vi har de bedste forudsætninger for at lede andre – ledelse starter altid med at kigge indad.

Tydelig ledelse handler også om at sætte barren for hvad der skal skabes af resultater, kommunikere dette og vise at man som leder er med, både når noget er let og når noget er svært.

 • Forbliv tro mod dig selv og dine egne værdier og stå ved det du mener – med andre ord vær en autentisk leder.
  • Hvis du ikke er autentisk, er dine medarbejdere det heller ikke. Det koster på tilliden.
 • Stil krav og vær eksplicit omkring det.
  • De fleste mennesker kan godt lide at vide hvilke konkrete forventninger, der er til dem. Det er sjældent tilstrækkeligt at antyde det eller tænke, at det ved de godt.
 • Vær synlig – også når det handler om svære situationer.
  • Det er i de svære situationer at lederen har sin berettigelse, også selvom der ikke nødvendigvis er svar på alle spørgsmål og at løsningen ikke står mejslet i granit.
 • Sig hvad du har på hjerte og udtryk din mening på en respektfuld måde
  • Uanset om du kommunikerer et budskab som dine medarbejdere kan lide eller ikke kan lide. Det er på den måde at du tager dine medarbejdere alvorligt og viser, at du ser dem. Det skaber tillid.

Tilbage til toppen

Dialog – lederens vigtigste redskab

Et vigtigt omdrejningspunkt i det at være en tydelig leder er evnen til dialog. Dialogen er ubetinget lederens vigtigste redskab.

Det er gennem dialogen, at du som leder opbygger relationer og skaber tillid. Det handler om at have modet til at være autentisk og udtrykke sin mening på en respektfuld måde. Dette gælder også, når vi skal kommunikere noget, som vi tror medarbejderne ikke kan lide eller ikke er enige i. Det er det, der gør, at de ved, hvor de har dig som leder, og det er det, der skaber tillid.

Vi har dog ofte mange forklaringer på ikke at kommunikere. F.eks.

 • Jeg ved ikke hvad løsningen er
 • Jeg gør dem nok kede af det
 • Jeg har ikke fuld viden
 • Der er der nogle andre, der tager med dem
 • Det ved de godt – det kan de tænke sig til

Det er en stor misforståelse, at vi som ledere holder os tilbage i disse situationer.  Jo mere tydelig du tør være, jo større tillid opbygger du.

Tilbage til toppen