Personlig udvikling

Personlig udvikling handler om at udnytte de ressourcer vi har til rådighed, men som nogle gange gemmer sig. Det gør, at vi kan komme til at gøre livet sværere for os selv end hvad nødvendigt er. Det handler om at være bevidst om hvad vi gør og ikke gør – herefter at tage et valg om, hvordan det skal være fremover.

Det er kernen i personlig udvikling – at vide vi har et valg og dermed indflydelse på eget liv.

Hvis du gør som du plejer, får du det du plejer

Personlig udvikling giver dig mulighed for at bryde uhensigtsmæssige mønstre og bygge nye op.

Gennem refleksion, indsigt og forståelse er det muligt at gøre noget andet end det du plejer, og det er nøglen til at flytte dig. For hvis du gør det, du plejer at gøre, får du det du plejer at få.

Vi kan det vi har lært. Det vi ikke kan, er blot noget, som vi ikke har lært endnu. Denne måde at tænke på er en del af biopsykologien, som danner grundlag for MindManagement’s faglige fundament (se mere om biopsykologi her).

 “A mind out of control will play interesting tricks on you; directed, it’s your greatest friend”

Tilbage til toppen

Få indflydelse på dit liv

Hvis der er noget, som du ønsker skal være anderledes i dit liv, skal du tage ansvaret for at gøre det, der skal til, for at det bliver anderledes. Det er dig der bestemmer i dit liv, men det er som om vi nogle gange glemmer det.

Hvis vi gerne vil bestemme, have indflydelse og dermed sætte retning, så er vi nødt til at være bevidste om de valg vi har. Pointen er her, at vi har et valg – vi er bare ikke altid bevidste om det. Når vi tager ansvar for at vi har et valg, får vi indflydelse på vores eget liv.

Vi har altid et valg. Det kan godt være, at vi ikke kan lide de valg, vi har, og det kan også godt være at vi ikke kender de fuldstændige konsekvenser af vores valg. Det gør naturligvis et valg sværere – nogle vil føle de ikke har et valg – men det ændrer faktisk ikke ved, at vi altid har et valg.

Jo mere vi helt og aldeles forstår, at vi altid har et valg, jo større indflydelse får vi på vores liv.

Hvis ikke vi vælger, er det i princippet også et valg. Konsekvensen ved ikke at vælge er, at vi fastholder os i vores nuværende situation. Det gør os til et offer, og det er der hverken indflydelse og handling i.

Vi kan ikke forhindre at noget bliver svært. Vi kan heller ikke forhindre, at vi møder udfordringer på vores vej. Friheden og indflydelsen er der, hvor vi er bevidste om, at vi tager ansvar for, at vi har et valg om hvordan vi håndterer vores udfordringer.

Tilbage til toppen