Velfungerende ledergrupper

Når vi ønsker at nå ambitiøse resultater, er det afgørende, at vi har et godt samarbejde i ledergruppen eller teamet. Det handler om at udnytte hinandens styrker til at gøre det endnu bedre end hvad man kunne have gjort hver for sig.

I dårligt fungerende ledergrupper passer medlemmerne typisk sig selv – silotænkning. De tør ikke dele tvivl og usikkerhed med hinanden og bruger ikke mere tid sammen end højest nødvendigt.

En velfungerende ledergruppe kræver stærk vilje til at udrette noget særligt sammen. Gruppen har en leder, der virkelig engagerer sig. Og lederne ser ikke hinanden som konkurrenter, men får det bedste ud af de andres styrker. De både støtter, supplerer og udfordrer hinanden.

Nøgleordene for at skabe en velfungerende ledergruppe er gensidig tillid og respekt.

Tillidsfulde relationer er afgørende for en velfungerende ledergruppe

Forudsætningerne for en velfungerende ledergruppe handler bl.a. om viden om de øvrige teammedlemmers kompetencer og arbejde, og om I har fælles mål. Hvor godt kender I hinanden, og har I en kultur hvor det er ok at bruge tid på at kende hinandens arbejde og kompetencer. Det er ligeledes en vigtig forudsætning med en god stemning – har I lyst til at arbejde sammen? En god dialog er også en vigtig forudsætning for en velfungerende ledergruppe. Får I sagt både det, der er nemt, men også det der er svært.

Den vigtigste forudsætning er imidlertid tillidsfulde relationer. Vejen til tillidsfulde relationer handler om at der er rum og mulighed for at sige hvad man mener, uden at være bange for de øvrige teammedlemmers reaktion (synes de det lyder dumt, det jeg siger, mister jeg indflydelse hvis jeg ikke er enig, bliver de andre irriterede over jeg besværliggører processen, hvis jeg er uenig etc.).

Det er dog nemmere sagt end gjort. Mange vil sige, at ’her hos os, der siger vi vores mening’. Men når der skrabes lidt i lakken, så viser det sig ofte, at det med at sige vores mening er en kompetence, der med stor fordel kan trænes.

Uløste konflikter eller usagte meninger er ubetinget de største årsager,
når der er udfordringer med samarbejdet

Tillidsfulde relationer er ikke noget man får forærende – det er noget, der skal trænes, bygges op og vedligeholdes, hvis ledergruppen skal være velfungerende. Fordelen er, at når vi har modet til at sige vores mening, så opnår vi faktisk på sigt mere tryghed og tillid, for det bliver tydeligt, at der ikke er skjulte agendaer eller meninger – man ved hvor man har hinanden, uanset om man er enige eller uenige.

Ovenstående forudsætninger er velkendte indenfor arbejdet med udvikling af ledergrupper – det er typisk det som konsulenter taler om, og som rigtig mange næsten ikke orker at høre mere om. Ikke desto mindre er det det, der adskiller den velfungerende ledergruppe fra den ikke velfungerende ledergruppe.

Tilbage til toppen