profil-majbritt-krogh-0202

Forandringsledelse

I virksomhederne i dag stiger kravene til indtjening og performance hele tiden. Mindre og mindre er som det plejer, og det stiller store krav til lederen i form af den tilgang, som lederen skal have til de mange forandringer.

En forandringsproces kan bl.a. være afstedkommet som følge af implementering af en ny strategi, nye arbejdsopgaver, ændrede roller, afskedigelsesrunder, fusion af virksomheder eller afdelinger.

Forandringsledelse handler om lederens evne til at lede i en sådan forandringsproces, med de muligheder for udvikling en sådan indebærer, og de trusler den rummer i form af konflikter, faldende motivation, magtkampe, stress, usikkerhed, sladder, samarbejdsproblemer etc.

Forandringer i organisationer kræver forandringer hos mennekser?

Mange ledere er tilbøjelige til at fokusere på den forretningsmæssige side af forandringer. Der er check på budgetter, tidsplaner, organisering etc. Men det er ikke nok, hvis man ønsker resultater. Håndtering af menneskelige reaktioner og følelser er en vigtig kompetence og sætter krav til lederen om at kunne håndtere dette og forudsætter ofte en justering af ledelseskompetencerne, hvor især kommunikation og dialog skal i fokus.

Dette kræver, at man tager følelser i organisationen alvorligt. Det er sjældent en tilfældighed, hvis man f.eks. oplever faldende motivation eller manglende forandringsvillighed. Det giver derfor rigtig god mening i at finde ud af, hvad den faldende motivation og den manglende forandringsvillighed er et symptom på (læs mere om forandringsledelse her).

Når vi ikke adresserer den følelsesmæssige side af forandringerne, er resultatet som oftest at vi som ledelse ikke får eksekveret.

MindManagement har speciale i forandringsledelse. Vi hjælper dig til at se, hvad der skal til for at du lykkedes med at eksekvere de ønskede forandringer. Kontakt MindManagement for en uddybning af hvad din organisation har brug for.