profil-majbritt-krogh-0202

Konflikthåndtering

Konflikter er uundgåelige, hvis man som virksomhed ønsker dynamik og udvikling. Nøglen er at etablere et sundt konfliktmiljø, hvor der er accept af at det er ok at være uenige.

Konflikter underminerer effektiviteten

Uløste konflikter og usagte meninger er ubetinget de største årsager, når der er udfordringer med samarbejdet i ledergrupper og teams.

Konflikter kan, uanset om de handler om opgaven eller arbejdsprocessen, ødelægge teamets relationer og underminere effektiviteten. Derfor skal man være i stand til at identificere konflikttyperne og være klar med de rette værktøjer til at løse konflikterne inden de bliver uoverskuelige, uhåndterbare eller uløselige.

Det er vigtigt at have viden om konflikter for at forstå og vide hvad det kræver at løse konflikter, f.eks.:

  • Indsigt i forholdet mellem sag og relation i en konflikt
  • Hvordan en konflikt kan eskalere og de forskellige dimensioner, som en konflikt kan indeholde.
  • Hvad er et sundt vs. usundt konfliktmiljø?
  • Forståelse for at det kræver mod at håndtere konflikter
  • Egne reaktioner i en konflikt
  • Hvilke roller man kan påtage sig i konflikter?

Hensigtsmæssig løsning af konflikter kræver ofte hjælp udefra. Løsningen kan være konfliktmægling med de berørte parter, workshops hvor der uddannes og trænes i at være i konflikter og håndtere konflikter. Kontakt MindManagement for mere information.