Ny Tids Ledelse

Ny Tids Ledelse er MindManagement’s lederudviklingsprogram og er for dig, som ønsker at blive udfordret som leder, kigge indad samt fastholde og rekruttere medarbejdere anno 2023.

Som ledere skal vi skabe resultater, og samtidig være uhyre bevidst om, at det er mennesker der skaber resultaterne. Det betyder, at vi skal skabe bedst mulige rammer for menneskers trivsel og motivation på arbejdspladserne – i en tid hvor samfundet er hurtigt accelererende og hvor flere – ikke mindst de unge generationer – insisterer på at opleve mening i deres job og samtidig vil ses og have relevant sparring og feedback. 

Din succes som leder afhænger af hvordan du håndterer mennesker – dig selv og dem omkring dig.

1. Hjerte lige så meget som hjerne

At være autentisk handler om at være tro mod dig selv. Du skal stå ved din mening og handle i overensstemmelse med dine overbevisninger og værdier. Dine ord og handlinger skal afspejle dine tanker og følelser. Du skal være beslutsom men også turde være i tvivl og usikker. Jo mere du viser og jo mere du tør sige hvad du har på hjerte, også når det du har på hjerte kan være svært at høre, jo større sandsynlighed for at dine medarbejdere vil følge dig. Det er, når dine medarbejdere ved hvor de har dig, at du som leder opbygger tillid.

Fremover skal vi både have et åbent hjerte og masser af handlekraft, så vi helhjertet tager ansvar og lederskab for det, vi tror på og står for.

Mål med modul: Hvordan bliver du som leder autentisk? Hvad skal du gøre og hvordan skal du gøre det? 

2. Psykologisk Tryghed

Psykologisk tryghed opstår, når kulturen i et team er kendetegnet af en gensidig tillid og respekt, og hvor alle er komfortable ved at være sig selv. Er der plads til at være i tvivl og stille spørgsmål uden at frygte, at man fremstår dum eller usikker eller som om man angriber kollegernes faglighed? Er der plads til at præsentere gruppen for en halvfærdig idé, eller begå en fejl og ikke være bange for at tale om den?

Hvis ikke dette er tilfældet, holder medarbejderne sig tilbage og du får ikke det fulde potentiale.

Tillid er et vigtigt nøgleord i en psykologisk tryg kultur. Tillid kommer ikke af sig selv, men for at skabe tillid, er vi nødt til at opføre os som om, tilliden allerede er til stede. Det vil sige, at vi – selvom det kan være svært – er nødt til at tydelige, autentiske og inkluderende, for i det øjeblik vi gør det, bidrager vi til at skabe tilliden.

Mål med modul: Vigtigheden af relationer og hvordan du som leder opbygger tillidsfulde relationer? 

3. Intuitiv Ledelse

Når du lytter til din intuition eller din mavefornemmelse, så tuner du ind på din indre bevidsthed.

De fleste kan lære at lytte til deres intuition. Det er er spørgsmål om træning. Når vi skal lære at lytte til vores intuition, så handler det om at have ro på indeni og være opmærksom på din energi – både den du sender ud og den du modtager. Når vi sænker farten, øger nærværet og øger vores bevidsthed (95% af tiden navigerer vi på autopilot), får vi kontakt til vores intuition. Her har vi en unik evne til at lede os selv og andre – vi har nemlig svaret i os selv, når vi lærer at lytte. Det kan vi, når sindet er stille.

Det er sjældent tilfældigt, når vi mærker noget, ser noget eller hører noget, selvom vi kan have svært ved at placere, hvor vi har det fra. Du kender måske det med at mærke energien i et rum? Energien hos andre mennesker. Lær at genkende og navigere i de energier. Vær bevidst om din egen energi og lær at bruge den. En måde at mestre vores energi på er at være forankret i os selv, dvs. være tro mod os selv og vores egne værdier.

Mål med modul: Træn dit stille sind bl.a. ved hjælp af at meditere og holde pauser. Lær at lytte til dig selv og mestre din egen energi. 

4. Lederen som kulturbærer

Om du kan lide det eller ej, så er du en rollemodel for dine medarbejdere. Det du gør, er det dine medarbejdere gør. Det du ikke gør, gør dine medarbejdere heller ikke. Så hvis du taler om, at nu skal der mere fokus på ledelse fx øget trivsel gennem mere feedback, så sker der ikke det store, hvis du ikke selv giver feedback.

Når du som leder skal sætte retning og flytte medarbejdere i den givne retning, så er det afgørende at du er tydelig og bevidst om hvad du sender ud.

Der kan være mange årsager til, at vi som ledere ikke er tydelige. Vi kan fx være bange for at gøre andre kede af det og siger derfor ikke alt det vi havde på hjerte. Vi kan også tro, at de godt ved hvad vi vil sige til dem, for det kan de jo tænke sig til. Der er ikke nogen, der ved hvad du tænker, og der er ikke nogen der læser hvad du siger mellem linjerne. Det er alt sammen blinde vinkler, der gør at vi ikke er tydelige. Andre ved godt, når vi holder noget tilbage (ord er en relativ lille del af vores kommunikation). Når du tør være tydelig, viser du, at du tager dine medarbejdere alvorligt, og at du ser dem. Det skaber tillid.

95% af tiden kører vi på autopilot og tager beslutninger ud fra det. Det sker helt ubevidst og er i mange situationer hensigtsmæssigt, for vi er ikke skabt og har ressourcer til at være bevidste hele tiden. Men hvis vi ikke indimellem kigger indad og tør få øje på vores uhensigtsmæssige handlemønstre og blinde vinkler, så er det det, der bliver grundlaget for vores beslutninger og adfærd. 

Det betyder, at alt imens vi tror, at vi er bevidste, når vi tænker og handler, så reproducerer vi i virkeligheden vores gamle overbevisninger og paradigmer om, hvad der er det ’rigtige’ at gøre.
Og det gør vi helt ubevidst…

Mål med modul: Bliv bevidst om dine handlemønstre og blinde vinkler og lær at blive tydelig, så du bevidst kan hjælpe dine medarbejdere i den ønskede retning. 

Vil du høre mere?

Ovenstående er en kort introduktion til de 4 moduler, der er i MindManagement’s lederudviklingsprogram. Kontakt MindManagement for en snak om hvad du har brug for, så det helt rigtige forløb kan skræddersyes til dig, dit lederteam eller andre grupper i organisationen.