Udvikling af ledergrupper

Udgangspunktet for at arbejde med en ledergruppe kan være vidt forskelligt. F.eks. når ledergruppen:

 • Ønsker at sætte barren højere
 • Får et nyt medlem
 • Har udfordringer med at få samarbejdet til at fungere
 • Er i stilstand og hvor hvert medlem ’blot’ passer sin egen forretning
 • Er ny

Fælles for disse situationer er, at det ofte handler om at der skal skabes/genskabes tillid og respekt. Tillid til at turde tale om hvad man er enig eller uenig i. Respekt for at forskellige individer har forskellige kompetencer og forskellige tilgange. Tillid og respekt i en ledergruppe er fundamentet for at de gode resultater kan skabes. Det er her vi tør være tydelige og sige vores mening.

Når den gode energi forsvinder

Udvikling af ledergrupper og teams er ofte relevant, når en eller flere af følgende situationer opleves i virksomheden:

 • Magtkampe og konflikter
 • Dårlig stemning
 • Faldende produktivitet
 • Manglende motivation og engagement
 • Suboptimering
 • Silo tænkning

Når ovenstående er tilfældet kan der opstå usikkerhed og forvirring, og den gode energi forsvinder. Det bliver lettere at overskride hinandens grænser, og så er grobunden lagt for at det bliver sværere at have modet til at være tydelige og sige vores mening. På den måde går man på kompromis med både sig selv og de resultater, som det ellers er muligt at skabe i virksomheden.

Fokus på gruppens dynamik for at skabe resultater

Det handler således om at skabe bevidsthed om den dynamik og de relationer, der eksisterer i gruppen. Få sat ord på, hvad der fungerer i gruppen, udvikle det som mangler og sige farvel til det, som ikke er konstruktivt. Det handler om at få en kultur, hvor det er ok at tale om det der er svært, hvor det er ok at være uenige og hvor det er ok at have forventninger til hinanden. Det skaber resultater.

Se mere om tillid og samarbejde i ledergrupper her.

Kontakt MindManagement for at få hjælp til at identificere de udfordringer din ledergruppe eller team har, og hvad der skal til for at løse disse udfordringer.