Udvikling af organisationer

Det er gennem organisationen, at en given strategi skal eksekveres. Så når en ny strategi fødes eller en eksisterende skal tilpasses eller ændres, så skal organisationen tilpasses tilsvarende, hvis man ønsker at lykkedes med at eksekvere sin strategi.

Det betyder, at der skal ses på hvad I gør i organisationen. Med andre ord; der skal ses på kulturen. Kulturen er de adfærdsmønstre, tanker, følelser og overbevisninger i en organisation, som tilsammen udgør ”hvordan vi gør tingene her hos os”.

Det er når I er bevidste om hvad I gør (og ikke gør), at der er mulighed for at foretage en vurdering af hvad der skal ændres, så strategien kan eksekveres.

Arbejder I sammen eller i siloer? Siger I Jeres mening? Er kommunikationen tydelig eller tydelig? Er Jeres møder effektive eller oftest uden beslutninger. Er I forandringsparate eller gør I som I plejer? Arbejder I med frihed under ansvar eller topstyring? Alt dette er eksempler på kultur i en organisation, og som der skal tilpasses alt efter hvad I ønsker at opnå med strategien.

Culture eats strategy for breakfast

Disse meget sande ord stammer fra den kendte ledelsesekspert Peter Drucker for mange år tilbage, og ordene holder stadig vand.

Kulturen adresseres ofte ikke som en del af den strategiske diskussion. Vi taler derimod mest om det forretningsmæssige, som fx mål, organisering, budgetter etc. Det betyder at vi ikke forholder os til hvilken organisation, der kan løfte strategien og dermed ofte ikke lykkedes med at eksekvere.

Når man arbejder med sin kultur som en del af den strategiske diskussion, så øger man markant muligheden for at eksekvere sin strategi – og oftest både hurtigere og med bedre resultater.

Kontakt MindManagement for en snak om hvad vi kan gøre for din organisation.

Se mere om kultur her.